Faktoring Avantajları

Faktoring Yoluyla Firmaların Sağlayacağı Avantajlar
 • Vadeli alacaklarını nakde çevirerek işletme sermayesi ihtiyacını karşılar ve temlik edilen faturalar karşılığında nakit finansman sağlar.
 • Alıcılara vade tanıma imkanı sağlayabildiğinden piyasada rekabet gücünün artmasını sağlar.
 • Alacak, stok ve ticari borçlarının devir hızını yükselterek, bilançonun likidite oranını yükseltir.
 • Alacakların tahsilatının devredildiği tahsilatın faktoring şirketi tarafından takip ediliyor olması satıcının alacak takibi için personel istihdam gereksinimini azaltır ve buna bağlı olarak zaman ve eleman tasarrufu sağlar.
 • Vadeli alacaklarını nakde çevirerek işletme sermayesi ihtiyacını karşılar ve temlik edilen faturalar karşılığında nakit finansman sağlar.
 • Vadeli alacaklarını nakde çevirerek işletme sermayesi ihtiyacını karşılar ve temlik edilen faturalar karşılığında nakit finansman sağlar.
 • Vadeli alacaklarını nakde çevirerek işletme sermayesi ihtiyacını karşılar ve temlik edilen faturalar karşılığında nakit finansman sağlar.
 • Alacakların tahsilatının devredildiği tahsilatın faktoring şirketi tarafından takip ediliyor olması satıcının alacak takibi için personel istihdam gereksinimini azaltır ve buna bağlı olarak zaman ve eleman tasarrufu sağlar.
 • Alacakların tahsilatının devredildiği tahsilatın faktoring şirketi tarafından takip ediliyor olması satıcının alacak takibi için personel istihdam gereksinimini azaltır ve buna bağlı olarak zaman ve eleman tasarrufu sağlar.
 • Vadeli alacaklarını nakde çevirerek işletme sermayesi ihtiyacını karşılar ve temlik edilen faturalar karşılığında nakit finansman sağlar.
 • Vadeli alacaklarını nakde çevirerek işletme sermayesi ihtiyacını karşılar ve temlik edilen faturalar karşılığında nakit finansman sağlar.
ŞAHIS FİRMALARI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
 • Vergi levhası fotokopisi
 • Kimlik fotokopisi
 • İmza beyannamesi fotokopisi
 • Adres beyan edici belge fotokopisi (Resmi belge ya da elektrik, su, doğalgaz faturası)
TÜZEL FİRMALARI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
 • Vergi levhası fotokopisi
 • Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
 • Şirket ortaklarının kimlik fotokopileri
 • İmza sirküleri fotokopisi
 • Şirket Müdürü için adres beyan edici belge fotokopisi (Resmi belge ya da elektrik, su, doğalgaz faturası)

PİYASA VERİLERİ

 • TCMB
 • USD Alış | Satış
 • EUR Alış | Satış
 • GBR Alış | Satış
 • Serbest Piyasa
 • USD Alış | Satış
 • EUR Alış | Satış
 • GBR Alış | Satış
Euro.Message madebycat