Gerekli Evraklar

Faktoring işlemlerinde; ilk defa işlem gerçekleştirilecek olan müşterilerden aşağıdaki evrakları talep edilmektedir. Daha sonraki işlemlerde ise ödeme belgeleri , ödeme bilgileri ve tanzim edilmiş fatura ya da faturalar yeterli olacaktır.

ŞAHIS FİRMALARI İÇİN

 • Vergi levhası fotokopisi,
 • İmza beyannamesi fotokopisi,
 • Kimlik fotokopisi,
 • İkametgah,
 • Vekaletname var ise tüm vekillerin kimlik,imza beyanı ve ikametgahları,
 • Banka hesap cüzdanı veya hesap bilgilerini gösteren dekont,
 • Bilanço (Beyanname ekinde var),
 • Son döneme ait gelir vergisi beyanı,

LTD./A.Ş./KOLL.FİRMALAR İÇİN

 • Vergi levhası fotokopisi,
 • Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi,
 • Şirket ortaklarının kimlik fotokopileri,
 • İmza sirküleri fotokopisi,
 • Gerekirse vekaletname,
 • AŞ firmalarda Hazirun Cetveli,
 • Son döneme ait kurumlar vergisi beyanı,
 • Bilanço (beyanname ekinde var),
 • Genel Mizan (gerekli görülür ise),
 • Banka hesap cüzdanı veya hesap bilgilerini gösteren dekont,
 • Ortakların hisselerine göre %25 üstü için adres beyan edici belge fotokopisi (resmi belge ya da elektrik, su, doğalgaz faturası)
 • Şirket müdür veya müdürlerinin adres beyan eden belge,

ORTAKLIK FİRMALARI İÇİN

 • Vergi levhası fotokopisi (her ortak için),
 • İmza beyannamesi (her ortak için),
 • Kimlik fotokopileri (her ortak için),
 • İkametgah (her ortak için),
 • Tahakkuk fişi (birlikte vergi ödediklerini gösterir KDV,Muhtasar) Adi ortaklık firmalarında noter onaylı,
 • Her ortak için gelir vergisi beyanı,
 • Ortak banka hesap cüzdanı veya dekont,
 • Her ortak için gelir vergisi beyanı,
 • Ortak banka hesap cüzdanı veya dekont,

PİYASA VERİLERİ

 • TCMB
 • USD Alış | Satış
 • EUR Alış | Satış
 • GBP Alış | Satış
 • Serbest Piyasa
 • USD Alış | Satış
 • EUR Alış | Satış
 • GBP Alış | Satış
Euro.Message madebycat