Faktoring Maliyetleri

Faktoring maliyetleri iki başlıkta yer almaktadır. Bunlar da finansman maliyeti ve faktoring komisyonu adı altına toplanmaktadır.

FİNANSMAN MALİYETİ

Ön ödeme tarihinden tahsilata kadar geçen süre için kullandırılan fona uygulanan, piyasa koşullarına göre belirlenen ücret oranıdır. Finansman maliyeti; kullanılan tutar, gün ve faktoring ücret oranı üzerinden hesaplanır ve müşteriye fatura edilir.

FAKTORING KOMİSYONU

Faktoring firması, sunmuş olduğu kredibilite araştırması, üstlendiği risk ve hizmetleri karşılığında satıcının devretmiş olduğu alacakları üzerinden bir komisyon alır.

Hesaplanan tüm bu maliyet ve komisyonlar üzerinden müşterilere fatura tanzim edilir. Tanzim edilen bu fatura da tüm işletmeler tarafından gider olarak gösterilip, vergiden düşülür.

PİYASA VERİLERİ

  • TCMB
  • USD Alış | Satış
  • EUR Alış | Satış
  • GBP Alış | Satış
  • Serbest Piyasa
  • USD Alış | Satış
  • EUR Alış | Satış
  • GBP Alış | Satış
Euro.Message madebycat