Faktoring Avantajları

Faktoring Yoluyla Firmaların Sağlayacağı Avantajlar
 • Vadeli alacaklarını nakde çevirerek işletme sermayesi ihtiyacını karşılar ve temlik edilen faturalar karşılığında nakit finansman sağlar.
 • Alıcılara vade tanıma imkanı sağlayabildiğinden piyasada rekabet gücünün artmasını sağlar.
 • Alacak, stok ve ticari borçlarının devir hızını yükselterek, bilançonun likidite oranını yükseltir.
 • Alacakların tahsilatının devredildiği tahsilatın faktoring şirketi tarafından takip ediliyor olması satıcının alacak takibi için personel istihdam gereksinimini azaltır ve buna bağlı olarak zaman ve eleman tasarrufu sağlar.

PİYASA VERİLERİ

 • TCMB
 • USD Alış | Satış
 • EUR Alış | Satış
 • GBP Alış | Satış
 • Serbest Piyasa
 • USD Alış | Satış
 • EUR Alış | Satış
 • GBP Alış | Satış
Euro.Message madebycat